Algemene Voorwaarden - Groepsaccommodatie

Wij heten u van harte welkom in een groepsaccommodatie op de Alberthoeve te Wateren en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen administratie: om de reservering te maken, om met u in contact te komen, enz. 

 • Deze gebruikersovereenkomst is aangegaan voor de afgesproken huurperiode.
 • De reservering is definitief na ontvangst van de eerste aanbetaling.

De aankomst en vertrek dagen en tijden zijn:

 • Weekend : vrijdag t/m maandag
 • Midweek : maandag t/m vrijdag
 • Week : vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag
  Of anders in overleg!
 • Elke huurperiode begint op de aankomstdatum om 15.00 uur en eindigt op de vertrekdatum om 10.00 uur.
 • Sleutel afhaal tijden vanaf 15.00 uur t/m 17.00 uur. (of anders in overleg!)
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de receptie. Op verzoek kan u gevraagd worden om uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Bij vertrek dient u de sleutel bij de receptie. (bij afwezigheid in de groene brievenbus naast de telefooncel)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen groepsaccommodatie alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betreft het de volgende procedure:

 • Annulering tot 48 uur na het reserveren (per mail, telefonisch of via reserveringsformulier op de website). Hier worden geen annuleringskosten voor in rekening gebracht.
 • Na de aanbetaling, geldt de onderstaande annulering procedure.
 • De annuleringsadministratie kosten bedragen €20,-
 • Annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs
 • Annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
 • Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
 • Annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.
 • U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Deze kunt u eenvoudig afsluiten via deze link: Annuleringsverzekering Afsluiten.
 • Het gehuurde wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor recreatieve doeleinden.
 • Gebruik door derden in de groepsaccommodatie is niet toegestaan.
 • Het gehuurde kan in deze hoedanigheid nimmer als permanente verblijfplaats in gebruik worden genomen.
 • De huurder dient het gehuurde als goed huisvader te gebruiken. Hij verbindt zich het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat als waarin het gehuurde zich aan het begin van de huur bevond, achter te laten en de aan hem verstrekte sleutel weer in te leveren.
 • Afval kunt u deponeren in de afvalcontainer naast de Alberthoeve. (Linkerkant boerderij Albert Ekkels laan in rijden. Na 25 meter staat de container aan de rechterkant)
 • De huurder zal geen hinder of overlast bezorgen.
 • Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de groepsaccommodatie worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en vermissing van de inventaris. Dit geldt tevens voor veroorzaakte schade aan de groepsaccommodatie.
 • De groepsaccommodatie dient schoon achtergelaten te worden.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade opgedaan in of rond het gehuurde.
 • U dient zelf bedlinnen mee te nemen. U kunt er ook voor kiezen bedlinnen te huren tegen de prijs als aangegeven. Dit kunt u doorgeven aan de receptie of via e-mail info@alberthoeve.nl 
 • Uw huisdier is  welkom (max 2). Tegen een meerprijs kunt u deze meenemen, gelieve dit vooraf te melden. Wel wordt u verzocht de huisdieren niet in de slaapkamers toe te laten. Het huisdier dient ten alle tijden aangelijnd te zijn.
 • Uitwerpselen van uw huisdier dienen direct te worden opgeruimd, bij aankomst ontvangt u hiervoor zakjes.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.