Vakantie Landgoed Alberthoeve

Rust, Ruimte en een prachtige omgeving in het Nationale Park het Drents-Friese Wold, gelegen aan vele fiets, wandel, ruiter en menpaden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “ALBERTHOEVE" TE WATEREN

Wij heten u van harte welkom in de Alberthoeve te Wateren en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.


Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen administratie: om de reservering te maken, om met u in contact te komen, enz. Lees  hier ons privacy statement.

We use your details only for our own administration: to make the reservation, to make contact with you, etc. Read here our privacy statement.


1. Algemeen

 • De eigenaar van B&B de Alberthoeve kan zich (indien nodig) laten vervangen door een vertegenwoordiger.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Alberthoeve aan de Wateren 24, 8438 SB te Wateren.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in of rond B&B Alberthoeve te Wateren zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten/ huurders dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten/huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Alberthoeve ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten/huurders van de Alberthoeve dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

2. Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de Alberthoeve een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
 • Voor het reserveren van een verblijf in de Alberthoeve worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Wij vragen u bij een reservering een aanbetaling te doen. Zodra deze aanbetaling op onze rekening staat is de boeking definitief. De aanbetaling wordt via reserveringsformulier naar u toegezonden, per mail of per post. In sommige gevallen, wordt de aanbetaling contant betaald bij aankomst. Dit door b.v. kort voor aankomst datum boeken. Het restantbedrag rekent u dan af bij aankomst. Mogelijke extra’s rekent u contant af voor of bij vertrek.


3. Betaling

 • De verblijfskosten in B&B de Alberthoeve dienen bij aankomst contant te worden voldaan.
 • Voor de overige kosten zoals b.v. drinken dient u bij vertrek contant af te rekenen. Zie voor de prijzen website. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u terug onder Bed en Breakfast prijzen op de website.

4. Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen Bed & Breakfast alsnog aan derden kunnen aanbieden. U kunt nu ook een annuleringsverzekering afsluiten via onze website. Hierbij kunt u ook uw paard/pony mee laten verzekeren. Bij annulering betreft het de volgende procedure:
 • * Annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 25% van de huurprijs
 • * Annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de huurprijs
 • * Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de huurprijs
 • *Annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de huurprijs Een annulering dient u dit schriftelijk te melden.
 • *Wanneer er een nieuwe huurdatum is vastgesteld door het verzetten vanwege Corona, en u gaat dan wel annuleren bent u de volledige 100% kwijt van de totale prijs!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 10.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Wanneer u s’ochtends wakker wordt staat het ontbijt voor u klaar in het gezellige dagverblijf.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 23.00 en 08.00 uur en 's zondags de gehele dag, dient te worden voorkomen. Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking in elk slaapvertrek. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich beneden in het dagverblijf achter de bar.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn alleen toegestaan na overleg en na schriftelijk goedkeuring van de eigenaar.
 • Huisdieren dien op het hele terrein van de Alberthoeve te zijn aangelijnd.
 • Uitwerpselen van uw huisdier dienen direct te worden opgeruimd.
 • Voor het verblijf van huisdieren zal een verblijfsvergoeding worden berekend.
 • Aan het interieur en/of meubilair mogen (zonder schriftelijke toestemming van de beheerder) geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
 • Roken in B&B de Alberthoeve is niet toegestaan op de slaapkamers, en niet in het dagverblijf. Wanneer u wilt roken kan dit in de serre, of buiten.