Vakantie Landgoed Alberthoeve

Rust, Ruimte en een prachtige omgeving in het Nationale Park het Drents-Friese Wold, gelegen aan vele fiets, wandel, ruiter en menpaden

ALGEMENE VOORWAARDEN/REGELS CAMPING VAKANTIE LANDGOED ALBERTHOEVE

Wij heten u van harte welkom bij SVR Camping Alberthoeve te Wateren en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen administratie: om de reservering te maken, om met u in contact te komen, enz. Lees hier ons privacy statement.
We use your details only for our own administration: to make the reservation, to make contact with you, etc. Read here our privacy statement.


 • Deze gebruikersovereenkomst is aangegaan voor de afgesproken huurperiode.
 • De reservering is definitief na ontvangst van een kleine aanbetaling van €25,- voor een toeristische of Hepi plaats . Op deze manier bent u verzekerd van een camping plaats, en weten wij dat u een serieuze vakantiegast bent. Dit aanbetaalde bedrag wordt natuurlijk bij de eindafrekening in mindering gebracht, dus het eindbedrag komt op het zelfde neer.
 • Bij het reserveren van een Maand of Seizoensplaats, wordt als eerste aanbetaling een gedeelte van uw arrangement betaald. Wanneer u de aanbetaling heeft gedaan staat uw reservering vast, en gaan bij een vroegtijdige annulering de volgende onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden.
 • Wij adviseren daarom een annuleringsverzekering af te sluiten!

De aankomst en vertrek tijden zijn:

 • Aankomst Na 14.00 uur.
 • Vertrek voor 11.00 uur.


 • Afval kunt u brengen in de afvalcontainers naast de Alberthoeve. (linkerkant boerderij Albert Ekkels laan in rijden. Na 25 meter staat de container aan de rechterkant)
 • De huurder zal aan de verhuurder of de omwonenden en in het algemeen aan zijn omgeving geen hinder of overlast bezorgen.
 • De eigenaar SVR Camping Alberthoeve is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade opgedaan in of rond het gehuurde.
 • Uitsluitend te gebruiken voor recreatief verblijf. Dagrecreatie is niet toegestaan, tenzij anders in overleg.
 • Uw hond is eveneens welkom. Tegen een geringe meerprijs kunt u deze meenemen. Wel wordt op u een beroep gedaan de hond(en) niet in de slaapkamers toe te laten. Tevens vragen wij u, vanuit hygiënisch oogpunt voor de andere gasten, uw hond een eigen plek te geven in het huis. Wij adviseren u een bench voor uw hond mee te nemen. Neem niet meer honden mee als wordt aangegeven.
 • Uitwerpselen van uw huisdier dienen direct te worden opgeruimd.
 • Elke overeenkomst is op naam en kan niet worden overgedragen/ of worden onderverhuurd.
 • wanneer de huurder de plaats annuleert/beëindigd, is de verhuurder vrij de plaats weer opnieuw te verhuren.
 • Mocht u veranderen van camping plaats, en is de camping plaats goedkoper dan waar u op stond krijgt u geen geld terug. Mocht de plaats duurder zijn, dan zal er een bedrag moeten worden bijbetaald.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.


 • Bij annulering betreft het de volgende procedure:


 • Annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs
 • Annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
 • Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
 • Annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs. Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.
 • U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Deze kunt u zelf regelen of eenvoudig afsluiten via onze website onderstaande link. annuleringsverzekering afsluiten
 • Het gehuurde wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor recreatieve doeleinden.
 • Wanneer er een nieuwe huurdatum is vastgesteld door het verzetten vanwege Corona, en u gaat dan wel annuleren bent u de volledige 100% kwijt van de totale prijs!Wij proberen ons reglement zo vriendelijk mogelijk te houden en wij doen een groot beroep op uw verantwoordelijkheid als volwassene.

De belangrijkste regels zijn: Wees zuinig op de natuur op onze camping, houdt rekening met elkaar en zorg dat iedereen zijn of haar welverdiende rust krijgt. Hieronder de onvermijdelijke regeltjes.

 • HUISDIEREN van onze gasten zijn toegestaan, mits ze kort zijn aangelijnd, ook bij uw kampeerplaats en de overige kampeerders er geen last van hebben en dat ze uitsluitend BUITEN het terrein worden uitgelaten. Ongelukjes worden onmiddellijk opgeruimd!
 • RADIO EN T.V. kunnen in deze rustige omgeving erg hard klinken. Zorg dat uw mede kampeerders er geen last van ondervinden. Tussen 22.00 uur en 09.00 uur moet het stil zijn op de camping.
 • WEEKENDRUST Denk ook aan de weekend rust van uw medegasten. Maak geen onnodig lawaai, praat zonder te veel stemverheffing, en vermijd grof taalgebruik!
 • AANSPRAKELIJKHEID voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping bevindende goederen of voor ongeval van mens of dier aanvaarden wij NIET. U dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.
 • ZORG VOOR HET MILIEU Omdat wij zeer begaan zijn met het milieu en wij ervan overtuigd zijn dat u dat ook bent, verzoeken wij u om geen waslijnen tussen de bomen te hangen, op te letten dat het juiste afval in de juiste container terecht komt, dat toilet emmers en afvalwater in de daarvoor bestemde plaatsen worden leeggemaakt en dat u ons terrein schoon houdt. Dus geen peuken of papier zomaar op de grond!! Onze camping heeft het keurmerk de Green Key en wij besteden dus veel tijd en zorg aan het besparen op energie. Wij verwachten het zelfde van onze gasten.
 • SANITAIR UNIT is het visiteplaatje van onze camping! Hou hier als gast ook rekening mee. Laat de toiletten netjes schoon achter! Spoel goed door, haal netjes de wc borstel door de kom, en sluit na gebruik de deuren. . Let op dat uw kinderen niet onnodig water verspillen. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het sanitair gebouw.
 • BEZOEKERS zijn welkom, maar dienen zich in overeenstemming met het reglement te gedragen. Bezoek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur. Bezoekers mogen NIET met de auto naar uw caravan rijden, maar dienen op de parkeerplaats te parkeren.. U bent als kampeerder geheel verantwoordelijk voor uw bezoek.
 • PARKEREN van de auto op het parkeerterrein naast de camping. Echter, komt u later dan 23.00 uur, of vertrekt u vroeger dan 07.00 uur, dan dient u de auto te parkeren op het parkeerterrein voor de manege bezoekers. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is er geen autoverkeer op de camping toegestaan!!
 • SNELHEID op het gehele terrein is stapvoets! Dat betekend dat de maximale snelheid 5 km per uur is. Dit geheel uit veiligheids overwegingen.
 • AFVAL. Onze milieustraat bevindt zich aan het begin van de oprijlaan. Graag de juiste containers gebruiken voor uw afval.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Mocht u overlast krijgen van naaste gasten, meldt dit dan direct bij ons, zodat wij verdere stappen kunnen ondernemen.
 • Aanwijzingen door of namens de Familie Zwiers dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • Bij het niet naleven van bovenstaande regels, zal u van de camping worden verwijderd zonder restitutie van resterende staangeld.

Wij wensen u een fijne vakantie toe.