Vakantie Landgoed Alberthoeve

Rust, Ruimte en een prachtige omgeving in het Nationale Park het Drents-Friese Wold, gelegen aan vele fiets, wandel, ruiter en menpaden

ALGEMENE VOORWAARDEN/REGELS GROEPSACCOMMODATIE OP VAKANTIE LANDGOED ALBERTHOEVE

Wij heten u van harte welkom in een groepsaccommodatie op de Alberthoeve te Wateren en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen administratie: om de reservering te maken, om met u in contact te komen, enz. Lees hier ons privacy statement.
We use your details only for our own administration: to make the reservation, to make contact with you, etc. Read here our privacy statement.


 • Deze gebruikersovereenkomst is aangegaan voor de afgesproken huurperiode.
 • De reservering is definitief na ontvangst van de eerste aanbetaling.

De aankomst en vertrek dagen en tijden zijn:

 • Weekend : vrijdag t/m zondag/maandag
 • Midweek : maandag t/m vrijdag
 • Week : vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag Of anders in overleg!


 • Elke huurperiode begint op de aankomstdatum om 15.00 uur en eindigt op de vertrekdatum om 10.00 uur of zondags 17.00 uur.
 • Sleutel afhaal tijden vanaf 15.00 uur t/m 17.00 uur. (of anders in overleg!)
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij het sleutel adres de Alberthoeve in Wateren, op het adres Wateren 24, 8438 SB. Op verzoek kan u gevraagd worden om uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Bij vertrek dient u ook de sleutel op het zelfde adres af te geven. (bij afwezigheid in de groene Brievenbus bij receptie)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen groepsaccommodatie alsnog aan derden kunnen aanbieden.


 • Bij annulering betreft het de volgende procedure:

 • Annulering direct na het reserveren (per mail, telefonisch of via reserveringsformulier op de website). Hier worden annuleringskosten voor in rekening gebracht. Deze worden ook berekend na het verstrekken van de termijn dat het contract of/en de aanbetaling binnen had moeten zijn. Ook dit wordt beschouwd tot een annulering. Na de aanbetaling, gelden de onderstaande annulerings procedures.
 • De annuleringsadministratie kosten bedragen €20,-
 • Annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs
 • Annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
 • Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
 • Annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.
 • Wanneer er een nieuwe huurdatum is vastgesteld door het verzetten vanwege Corona, en u gaat dan wel annuleren bent u de volledige 100% kwijt van de totale prijs!  


 • U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Deze kunt u eenvoudig afsluiten via onze website onderstaande link.
 • Het gehuurde wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor recreatieve doeleinden.
 • Gebruik door derden in de groepsaccommodatie is niet toegestaan.
 • Het gehuurde kan in deze hoedanigheid nimmer als permanente verblijfplaats in gebruik worden genomen.
 • De huurder dient het gehuurde als goed huisvader te gebruiken. Hij verbindt zich het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat als waarin het gehuurde zich aan het begin van de huur bevond, achter te laten en de aan hem verstrekte sleutel weer in te leveren.


 • Afval kunt u brengen in de afvalcontainer naast de Alberthoeve. (linkerkant boerderij Albert Ekkels laan in rijden. Na 25 meter staat de container aan de rechterkant)
 • De huurder zal aan de verhuurder of de omwonenden en in het algemeen aan zijn omgeving geen hinder of overlast bezorgen.
 • Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de groepsaccommodatie worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en vermissing van de inventaris. Dit geldt tevens voor veroorzaakte schade aan de groepsaccommodatie.
 • De groepsaccommodatie dient schoon achtergelaten te worden.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade opgedaan in of rond het gehuurde.
 • U dient zelf bedlinnen mee te nemen. U kunt er ook voor kiezen bedlinnen te huren tegen de prijs als aangegeven. Dit kunt u doorgeven aan de eigenaar groepsaccommodatie. Of via telefoon nummer: 0521-387295
 • Uw hond is eveneens welkom. Tegen een geringe meerprijs kunt u deze meenemen. Wel wordt op u een beroep gedaan de hond(en) niet in de slaapkamers toe te laten. Tevens vragen wij u, vanuit hygiënisch oogpunt voor de andere gasten, uw hond een eigen plek te geven in het huis. Wij adviseren u een bench voor uw hond mee te nemen. Neem niet meer honden mee als wordt aangegeven.
 • Uitwerpselen van uw huisdier dienen direct te worden opgeruimd.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.